Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Kosten van uw repatriëring

De kosten van een repatriëring zijn van tal van factoren afhankelijk. Desgewenst maken wij voor u te allen tijde een kosteloze persoonlijke offerte.

Krijg hulp »

Kosten van uw repatriëring

Leestijd: 2 minuten

Kosten Ihrer Auslandsrückholung

Bij iedere repatriëring staan voor ons de gezondheidstoestand en het welbevinden van de patiënt steeds op de voorgrond. Aansluitend op het verduidelijken van de medische vragen moet er desondanks ook worden gesproken over de daarvoor geleverde inspanning. Deze kan, afhankelijk van de af te leggen afstand, behoorlijke vormen aannemen. Om die reden geven wij u reeds in het eerste gesprek een vrijblijvende indicatie van de te verwachten kosten.

We bieden u vele verschillende manieren van repatriëringen (in ambulancejet, lijnvliegtuig, helikopter of ziekenauto) aan, die elk verschillende kosten veroorzaken. Bij het opstellen van de offerte wegen we daarom steeds in overleg met u af, tussen datgene wat medisch zinvol en wat economisch haalbaar is. 

Voorbeelden korte afstand

Na een ski-ongeval in de Alpen moet een patiënt naar een ziekenhuis in München gebracht worden.

Op grond van de korte afstand komen noch een lijnvliegtuig, noch een ambulancevliegtuig in aanmerking als een mogelijk transportmiddel. Uitsluitend de keuze tussen ambulance en helikopter blijft over. Hier beslissen we afhankelijk van de toestand van de patiënt wat zinvol is: voor een intensive care patiënt zetten we een ambulancehelikopter in, voor een licht gewonde patiënt kan een terugtransport in een ambulance absoluut verdedigbaar zijn.

Voorbeelden middellange- en lange afstand

Bij een repatriëring van Griekenland naar Nederland is het precies andersom: op grond van de af te leggen afstand nemen we een ambulance of een helikopter vanuit medisch oogpunt al in het geheel niet in beschouwing. Afhankelijk van start en doel komt in een dergelijk geval slechts de ambulancevlucht danwel de vlucht met het lijnvliegtuig in aanmerking. Aan de hand van de patiëntenstatus en verdere belangrijke informatie nemen wij samen met u de juiste keuze.

Wat is er belangrijk voor de berekening van de kosten?

Om een optimale oplossing voor u te vinden, houden onze experten van de Medische Repatriëringsdienst rekening met verschillende factoren, die van invloed zijn op de hoogte van de kosten van een repatriering:

  • Gezondheidstoestand van de patiënt
  • Het vlieg- c.q. rijtraject
  • Het aantal begeleiders
  • Meename van verdere medische hulpmiddelen zoals een rolstoel, mobiel zuurstof enz.

Conform deze criteria kiezen wij het geschikte transportmiddel en stellen wij het medische team samen. Ook de te gebruiken vliegvelden en de eventueel noodzakelijke tankstops hebben invloed op de hoogte van de kosten van de repatriëring.

N.B. Maatgevend voor de berekening van de kosten is natuurlijk vooral de af te leggen afstand. Onze experts kunnen u daarom direct en volledig vrijblijvend telefonisch een kostenraming voor uw repatriëring noemen. Bel ons daarvoor eenvoudig op, schrijf ons een e-mail of vul ons contactformulier in. Wij beantwoorden uw vragen direct en maken gaarne een kosteloze berekening van uw repatriëring.

Wij adviseren steeds de directe contactopname, om de prijs van een repatriëring met een ambulancejet, een lijnvliegtuig of ambulance individueel te laten berekenen. Schroomt u niet om ons te bellen, wij zijn voor al deze vragen 24 uur per dag beschikbaar.

Wie draagt de kosten van de repatriëring?

U hoeft niet verzekerd te zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Wij werken wereldwijd samen met talrijke verzekeringen en accepteren hun overname van de kosten. In de meeste gevallen geeft u echter eerst persoonlijk opdracht tot een repatriëring en staat dus ook zelf voor de ontstane kosten.

Indien u van uw verzekering of hulporganisatie de toezegging van een complete of gedeeltelijke overname van de kosten ontvangt, regelen wij alle financiële vragen betreffende de repatriëring gaarne met de desbetreffende onderneming. In het geval dat uw verzekering echter weigert de repatriëringskosten te dragen, organiseren wij de repatriëring graag te allen tijde als een particuliere dienst voor u. In een persoonlijk gesprek bespreken wij samen met u de mogelijkheden van de overname van de kosten door de verzekering.

Heeft u nog vragen?

In onze FAQ vindt u nuttige informatie betreffende medische repatriëringen.

Nu contact opnemen voor uw repatriëring

Bij vragen of offerteaanvragen kunt u ons 24 uur per dag telefonisch, per E-Mail of d.m.v. ons contactformulier bereiken. U bereikt ons ervaren, internationale team: