Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Ambulance

Het voordeligste alternatief voor een ambulancevlucht op korte afstand: de volledige repatriëring in een ambulance.

Krijg hulp »

Repatriëring in de ambulance

Leestijd: 2 minuten

Krankenwagen Innen

Bij repatriëringen onderscheiden we twee toepassingsgebieden voor zieken- en reddingswagens. Allereerst zetten we diverse ambulance in als noodzakelijke completering bij de repatriëring in ambulancejets of bij de repatriëring in lijnvliegtuigen in het kader van onze bed-to-bed services. Ten tweede bieden wij op korte afstanden – afhankelijk van de toestand van de patiënt – ook volledige repatriëringen in de ambulance aan.  Of deze optie ook voor uw familielid geschikt is, verifiëren wij desgewenst gaarne kosteloos voor u. 

Ambulancejet vs. ambulance

Wij bieden ook complete repatriëringen per ambulance aan, wanneer het niet alleen economisch, maar ook medisch zinvol is, omdat bij ons het welbevinden van onze patiënten de hoogste prioriteit geniet. Of een dergelijke repatriëring realiseerbaar is, wordt beoordeeld door onze medische teams en is afhankelijk van vele factoren zoals de precieze diagnose, de actuele gezondheidstoestand, de afstand en de te rijden route.

In het algemeen worden intensive care patiënten op grond van hun ernstige toestand getransporteerd in een ambulancejet of een helikopter. Bij ongecompliceerde ziekten kan op korte afstanden een repatriëring in een ambulance worden overwogen. Echter, ook in zulke gevallen wegen wij grondig af of een ambulance of op medische gronden toch een vliegtuig ingezet dient te worden.

Gevaren bij een ambulance

Wij willen graag duidelijk en zeer transparant ingaan op de veelvuldige gevaren van dergelijke ziekentransporten over grotere afstanden. We zijn ons ervan bewust, en dat willen we hier graag in alle duidelijkheid vaststellen, dat het inzetten van een reddingswagen of een ambulance over langere afstanden wezenlijk voordeliger is als de repatriëring met een ambulancevliegtuig, lijnvliegtuig of helikopter. Tegelijkertijd moet het u en uw verwanten evenzeer duidelijk zijn, datdoor de veelzijdige gevaren ziekentransporten met de ambulance op grotere afstanden  vanuit medisch oogpunt meestal niet te verantwoorden zijn.

Daarbij moet men zich allereerst realiseren, dat de transportduur in een ziekenwagen behoorlijk langer is. Ambulancevluchten duren in de regel bij de gangbare vliegroutes binnen Europa ongeveer twee tot drie uur om de patiënt in zijn vaderland terug te brengen. Dezelfde route duurt met een ziekenwagen in de regel ruim een dag of zelfs langer. Bovendien kan een repatriëring met ambulance door onvoorziene filevorming en ongelukken onderweg nog extra vertraging oplopen. Ook een gang naar het toilet, rust- en eetpauzes zijn uitsluitend mogelijk wanneer er een parkeerplaats direct in de buurt is.

Mocht het gedurende een rit in het buitenland tot medische complicaties komen, dan moet er zo snel mogelijk een plaatselijk ziekenhuis opgezocht worden. De patiënt wordt dan, in plaats van zoals gepland naar Nederland terug te keren, in een ziekenhuis geplaatst waar, afhankelijk van de regio, de medische verzorging eventueel evenmin toereikend is als in het ziekenhuis aan het vertrekpunt van de repatriëring.

Vanuit puur medisch oogpunt is het ziekentransport met het vliegtuig daarom vaak te prefereren boven vervoer met de ambulance of ziekenwagen. Ambulancevliegtuigen zijn wezenlijk sneller, veiliger, en flexibeler inzetbaar en het is afhankelijk van het type vliegtuig mogelijk om meerdere begeleidende personen mee te nemen.

Bij de planning van de repatriëring uitsluitend met de ambulance kunt u zich altijd door onze repatriëringsdienst laten adviseren. Rekening houdend met belangrijke informatie zoals de toestand van de patiënt, de transportroute en het aantal begeleidingspersonen zal ons team snel een passende oplossing voor u vinden. 

Ambulance als onderdeel van het bed-tot-bed transport

Als onderdeel van onze bed-tot-bed-service daarentegen zijn de ziekentransporten per ziekenwagen van of naar het vliegtuig een noodzakelijke en medisch verantwoorde oplossing. De patiënt wordt daarbij door een medisch team of van thuis dan wel van het ziekenhuisbed afgehaald en naar het vliegveld gebracht, waar dan op de landingsbaan het ambulancevliegtuig al op hem wacht. De patiënt wordt dan met behulp van een speciale transportstretcher van de ambulance in het vliegtuig gebracht, zonder dat hij zich hoeft te bewegen. In de meeste gevallen is het mogelijk minstens één begeleidende persoon mee te nemen in de ambulance en in het ambulancevliegtuig. Daardoor kan de begeleider gedurende de gehele repatriëring in directe nabijheid van de patiënt zijn en hem bijstaan.

De pas- en veiligheidscontroles kunnen meestal direct op de landingsbaan plaatsvinden en niet zoals gebruikelijk in de hoofdterminal. Op de luchthaven van bestemming wordt de patiënt reeds opgewacht door de ziekenwagen, die hem zonder vertraging naar de gewenste kliniek brengt. Vanzelfsprekend nemen wij de uitvoerige organisatie op ons, de communicatie en het inchecken op de vliegvelden en de aanmelding in de ziekenhuizen.

Heeft u nog vragen?

In onze FAQ vindt u nuttige informatie betreffende medische repatriëringen in een ambulance.

Nu contact opnemen voor uw repatriëring

Bij vragen of offerteaanvragen kunt u ons 24 uur per dag telefonisch, per E-Mail of d.m.v. ons contactformulier bereiken. U bereikt ons ervaren, internationale team: