Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Vliegen met trombose

Krijg hulp »

Vliegen met trombose

Leestijd: 3 minuten

Een trombose is een bloedprop, ook wel bloedstolsel of trombus genoemd. Normaliter is een bloedstolsel een belangrijk beschermingsmechanisme van het lichaam: na een uitwendige verwonding stolt het bloed, de wond sluit zich en wordt zo beschermd tegen het binnendringen van bacteriën en ziektekiemen. 

Het bloed moet echter vrij door de bloedvaten kunnen stromen. Als er zich daar een trombus vormt, kan die een bloedvat geheel of gedeeltelijk blokkeren. Dit kan de toevoer van het lichaam in gevaar brengen. Trombose kan zowel in de slagaderen als in de aderen optreden. Er wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen arteriële en veneuze trombose.

Terwijl een veneuze trombose de bloedstroom van organen en ledematen stoort, belemmert een arteriële trombose de bloedtoevoer naar belangrijke organen (zoals het hart of de hersenen). Dit kan een hartaanval of een beroerte tot gevolg hebben. Als er een deel van het bloedstolsel losraakt, kan het met de bloedstroom via het hart naar de long getransporteerd worden en zo een levensbedreigende longembolie veroorzaken. Naast hartaanvallen en beroertes zijn longembolieën een veelvoorkomende doodsoorzaak in Nederland. Volgens schattingen sterven jaarlijks ca. 7000 mensen aan een longembolie.

Risicofactoren voor de vorming van trombose

Veel factoren kunnen het risico op trombose verhogen. Dit zijn bijvoorbeeld roken, kanker, zwangerschap, overgewicht en ouderdom. Ook hormonale veranderingen, die bijvoorbeeld ontstaan door het slikken van de anticonceptiepil, of een erfelijke neiging tot stollingsstoornissen kunnen tot een hoger risico op een trombose leiden.

Als er een trombose wordt vermoed omdat er symptomen zoals pijn in de kuit of een zwelling van het been optreden, moet er direct een arts geconsulteerd worden. Er dient zo snel mogelijk een behandeling plaats te vinden om ernstige complicaties te voorkomen.

Bij een verhoogd risico op trombose moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen om het ontstaan van een trombose te voorkomen. Langdurig zitten en staan moet worden vermeden. Een voldoende toevoer van vocht en veel lichaamsbeweging zijn belangrijk. Met name bij lange reizen kunnen de preventieve maatregelen niet altijd gerealiseerd worden.  Lange autoritten en vliegreizen kunnen trombose in de hand werken. Tijdens het reizen wordt daarom het dragen van steunkousen aanbevolen. Al deze maatregelen kunnen de vorming van een bloedstolsel echter niet volledig uitsluiten.

Waarom kan vliegen bij verhoogd risico op trombose problematisch worden?

Met name bij langeafstandsvluchten wordt een goede doorbloeding van de aderen verhinderd, doordat de reiziger lang met gebogen benen zit. De spierpomp van de onderbenen kan zo niet efficiënt werken. De veneuze terugstroom van het bloed vertraagt. Dit betekent dat het bloed langzamer door het lichaam stroomt en er zich sneller bloedstolsels kunnen vormen. Naast de geringe beweging speelt ook de lage luchtdruk in het vliegtuig een rol bij de stagnatie van de bloedstroom. Als gevolg van de verlaagde luchtdruk zetten de aderen uit, wat tot gevolg heeft dat het bloed langzamer stroomt en kan stollen.

Bloedverdunnende medicijnen voor het begin van de reis en het dragen van steunkousen tijdens de vlucht kunnen deze verschijnselen tegengaan. In het algemeen is het risico op een zogenaamd economy class syndrome (ook wel reizigerstrombose genoemd) relatief gering. Bij een bestaand tromboserisico kan er echter in uitzonderlijke gevallen toch een trombose optreden. Maar dit risico is niet alleen tijdens de vlucht verhoogd. Tot wel 14 dagen na lange vluchten kunnen er bloedstollingsstoornissen optreden. De gezondheidstoestand moet ook na de vlucht worden geobserveerd om mogelijke tekenen van trombose op tijd te herkennen. Na twee weken neemt het tromboserisico weer af.

Maar wat gebeurt er als een trombose na een vlucht op de vakantiebestemming optreedt? Bij acute ziekte is een reguliere vlucht in een passagiersvliegtuig niet mogelijk, omdat een ontoereikende behandeling tot levensbedreigende complicaties zoals een longembolie zou kunnen leiden. Bovendien bestaat er het gevaar dat er in het lijnvliegtuig opnieuw een trombose optreedt.

Met het ambulancevliegtuig ondanks trombose veilig terug naar huis

Als een arts tijdens de vakantie een trombose vaststelt bij een toerist, zal hij deze met de betreffende medicijnen behandelen. Veel patiënten willen bij ziekte in het buitenland echter zo snel mogelijk naar huis, zodat ze verder kunnen herstellen in aanwezigheid van hun familie en de eigen artsen. In dit geval kan de patiënt via een Sea Level Vlucht in een ambulancevliegtuig veilig terug naar huis worden gevlogen. Terwijl de luchtdruk in een lijnvliegtuig vergelijkbaar is met de luchtdruk op ca. 2500 m hoogte, komt de luchtdruk in een ambulancevliegtuig met patiëntvriendelijke drukregeling overeen met de luchtdruk van een hoogte van ca. 800 tot 900 m boven de zeespiegel. Dit is te danken aan de versterkte cabine. Op deze manier kan een uitzetting van de aderen en dus ook een verdere stolling van het bloed voorkomen worden.

De vluchtarts aan boord van het ambulancevliegtuig kan de trombosepatiënt dankzij een uiterst moderne medische uitrusting uitstekend behandelen. Doordat het vliegtuig ook op kleinere vliegvelden kan landen, kan het ambulancevliegtuig in de onmiddellijke nabijheid van de bestemming landen, zodat lange vervolgreizen overbodig worden. Indien nodig kan, naast de terbeschikkingstelling van het ambulancevliegtuig, ook een medisch begeleid vervoer over de weg worden georganiseerd.

Wat kost een Sea Level Vlucht in een ambulance jet?

Een overzicht van de kosten voor een vlucht per ambulancevliegtuig kan pas plaatsvinden nadat bepaalde parameters bekend zijn. Naast de urgentie van de vlucht spelen ook andere factoren een doorslaggevende rol. Hiertoe behoren de precieze gezondheidstoestand van de patiënt, het aantal begeleiders, de af te leggen afstand en aanvullend vervoer over de weg.

Met behulp van deze factoren kan een individuele prijs worden berekend. Ons ervaren team staat hiervoor 24 uur per dag voor u klaar.

Uw veilige ziekenvervoer met de Medische Repatriëringsdienst

Wanneer u een ziekentransport wenst, is de Medische Repatriëringsdienst uw competente en betrouwbare partner. Ons team is zeer bedreven in het organiseren van ambulancevluchten. Wij nemen graag de complete organisatie van u over, om u of uw familielid te behoeden voor extra stress. Bovendien helpen we u graag bij het overleg met de behandelende artsen en lossen ook eventuele onduidelijkheden voor u op.

Terug