Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Vliegen met koorts

Krijg hulp »

Vliegen met koorts

Leestijd: 4 minuten

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: een slaperig, warm gevoel. Men voelt zich simpelweg niet fit. De symptomen kunnen qua intensiteit sterk variëren en gaan soms gepaard met meerdere verschijnselen, zoals hoofdpijn. Algemeen spreken we in zo’n geval van koorts, die de patiënt dan in zijn greep heeft. Is het onder deze omstandigheden mogelijk en raadzaam om aan boord van een vliegtuig te stappen? Of moet er een alternatief voor de reis worden gezocht?

Wat is koorts eigenlijk?

Veel mensen denken dat koorts een ziekte is. In feite is koorts echter een afweerreactie van het lichaam tegen een ziekteverwekker. Simpel gezegd voert het lichaam het volgende trucje uit: als de afweer een vreemde stof of een verandering in de stofwisseling herkent, stijgt de kerntemperatuur. Hierdoor wordt het de veroorzaker moeilijk gemaakt. Het idee daarachter is, dat veel ziekteverwekkers een bepaalde omgevingstemperatuur nodig hebben om zich bijvoorbeeld te kunnen vermenigvuldigen. Zo functioneren virussen en bacteriën die zich aan de mens hebben aangepast het beste bij een temperatuur van 36,5 tot 37 graden (de normale lichaamstemperatuur van de mens).

Zodra de temperatuur daarboven ligt, zijn veel van deze ziekteverwekkers niet meer actief. Dit werkt niet altijd, maar uit onderzoek is gebleken, dat koorts als afweerreactie bij hogere soorten levende organismen als sinds ongeveer 600 miljoen jaren voorkomt. Dat is lang voordat de mens een rol in de evolutie ging spelen. Koorts treedt ook niet alleen op bij zoogdieren. Zelfs koudbloedige dieren en vissen kunnen er last van krijgen. Het lijkt dan ook een succesvolle strategie van het immuunsysteem te zijn. In de moderne geneeskunde ondersteunen bijvoorbeeld antibiotica het immuunsysteem door bacteriën of virussen rechtstreeks aan te vallen. In veel gevallen versnelt dit het genezingsproces en wordt er voorkomen dat de kerntemperatuur van het lichaam naar een gevaarlijk niveau stijgt.Vanaf ongeveer 41 graden kan de situatie levensbedreigend worden. Maar ook al worden antibiotica meestal met succes gebruikt, koorts als onderdeel van het lichaamseigen afweersysteem blijft een belangrijk onderdeel van het herstelproces en dat kost tijd.

Waarom kan het vliegen met koorts problemen opleveren?

Veel mensen die in het buitenland ziek worden en daar in een ziekenhuis worden opgenomen, hebben de behoefte om zo snel mogelijk terug naar huis te reizen of ten minste naar een ziekenhuis in het thuisland te worden overgebracht. De patiënten willen in de buurt van familie en vrienden zijn. Daarvoor kan een ambulante repatriëring vanuit het buitenland worden georganiseerd.

Ook personen die eigenlijk gezond zijn en vanwege een verkoudheid slechts lichte koorts hebben, kunnen problemen krijgen tijdens de vlucht. Het personeel van luchtvaartmaatschappijen moet tijdens de boarding de passagiers controleren op ziektesymptomen of andere afwijkingen. Dit gold al vóór de uitbraak van de corona-pandemie. Tijdens de coronacrisis werden er zelfs willekeurige koortsmetingen bij passagiers gedaan, voordat deze aan boord van een vliegtuig gingen.  Koorts treedt vaak op in combinatie met duizeligheid en hevig zweten. Ook wanneer er geen metingen plaatsvinden, zijn dit symptomen die direct zichtbaar zijn en ertoe kunnen leiden dat de luchtvaartmaatschappij de passagier weigert. Bovendien is het geen goed idee om in geval van ziekte aan boord van een lijnvliegtuig te stappen. Elke reis vormt tenslotte een zekere belasting, terwijl bij een ziekte juist rust nodig is.

Repatriëring in een lijnvliegtuig bij koortsverschijnselen?

Ambulancevluchten die worden uitgevoerd door een lijnvliegtuig komen regelmatig voor. Heel wat luchtvaartmaatschappijen staan zelfs toe dat de patiënten liggend in de passagiersruimte worden vervoerd. De luchtvaartmaatschappij wil echter wel weten, welke ziekte de patiënt heeft. Bij besmettelijke ziekten, die vaak met koorts gepaard gaan, wordt de patiënt meestal geweigerd. Geen enkele luchtvaartmaatschappij gaat namelijk het risico aan van de verspreiding van een infectie aan boord van het vliegtuig.

Ondanks koorts in een ambulancevliegtuig veilig terug naar huis vliegen

Als er koorts optreedt tijdens een vakantie of zakenreis in het buitenland en de patiënt graag naar huis wil terugkeren, is bij grote afstanden de enige optie meestal de ambulancejet [Link] voor een veilig transport vanuit het buitenland. In dergelijke gevallen is er zonder problemen een vlucht mogelijk, omdat de medische uitrusting aan boord een optimale verzorging van de patiënt mogelijk maakt. Daarnaast bestaat er bij een koortsinfectie geen kans op besmetting voor buitenstaanders. Aan boord van de ambulancejet bevinden zich uitsluitend de patiënt, het medische team en eventueel de familieleden van de patiënt.

Vergoedt de verzekeraar de kosten van een repatriëring met een ambulancejet?

De patiënt moet een reisverzekering hebben afgesloten waarbij de repatriëring vanuit het buitenland gedekt is. De zorgverzekeraars vergoeden dergelijke diensten niet. Ook op de EHIC, de Europese zorgpas, kan de zieke geen beroep doen. Daarom is het bij reizen naar het buitenland altijd raadzaam om een internationale reisverzekering af te sluiten. Ook al is de trip nog zo kort. Zelfs bij een uiterst kort verblijf in het buitenland kan er een plotselinge ziekte optreden.

Alvorens een internationale reisverzekering af te sluiten, is het echter raadzaam om de algemene voorwaarden van de verzekeraar door te nemen. Alleen zo kunt u er zeker van zijn dat de verzekeraar de kosten voor de repatriëring ook daadwerkelijk overneemt. Twee woordcombinaties die hierbij een grote rol spelen zijn ‘medisch noodzakelijk’ en ‘medisch zinvol’, wanneer het gaat om de noodzaak van het ambulancevervoer. Als de polis vermeldt dat een dergelijke vlucht ‘medisch zinvol’ moet zijn, zullen er geen problemen optreden bij de overname van de kosten. Indien de polis spreekt over medisch noodzakelijk, ligt de kwestie anders. Medisch noodzakelijk betekent, dat de ziekte of de gevolgen van een ongeval in het thuisland medisch gezien beter kunnen worden behandeld. Dit is vaak echter niet het geval, vooral niet bij ziekten met koortsverschijnselen. Deze kunnen over het algemeen ook in het buitenland goed worden behandeld. De noodzakelijkheid van een repatriëring kan dan eenvoudig van de hand gewezen worden. Medisch zinvol zijn ambulancetransporten met name met het oog op het zelfgenezingsproces van de patiënt.

Hoeveel kost een ambulancevlucht?

Een zieke moet zodanig getransporteerd worden, dat tijdens de reis de gezondheidstoestand van de patiënt niet verder verslechtert. Dat is niet gemakkelijk. Er moet rekening gehouden worden met uiteenlopende factoren. Deze zijn bij vrijwel elk transport ongeveer gelijk, maar moeten tegelijkertijd op de individuele patiënt afgestemd worden. Hieronder vallen diensten die onder enorme tijdsdruk uitgevoerd moeten worden.

Een ambulancetransport moet snel en nauwkeurig georganiseerd worden. Voortdurend moet er ingesprongen worden op nieuwe omstandigheden. De kosten die hierbij ontstaan kunnen daarom niet vooraf worden vastgelegd. Een repatriëring is nooit een standaard geval. Voor de berekening van de kosten spelen verschillende factoren een doorslaggevende rol. Een paar voorbeelden:

  • de gezondheidstoestand van de patiënt
  • de af te leggen afstand
  • het aantal begeleiders
  • de aanvullende benodigde medische hulpmiddelen

Er valt nooit op voorhand te zeggen wat een ambulancevlucht uiteindelijk kost. We adviseren u dan ook graag tijdens een persoonlijk gesprek en stellen op basis daarvan een vrijblijvende offerte voor u op.

Hier zijn professionals aan het werk

Het professionele team van de Medische Repatriëringsdienst kent elke stap die nodig is om een ambulancevlucht te organiseren.  Naast de voorbereiding van het geschikte transportmiddel zijn er veel organisatorische zaken waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de communicatie met het ziekenhuis, de autoriteiten in het buitenland en de organisatie van het transport naar en van het vliegtuig. Het ervaren team van de Medische Repatriëringsdienst heeft al talrijke repatriëringen succesvol uitgevoerd en weet precies wat er moet gebeuren en in welke volgorde. Wij kennen de hindernissen en de kortste routes en zijn dus niet alleen snel, maar ook voordelig. Altijd onder het aspect om de patiënt voorzichtig en veilig naar huis te brengen.

Nu contact opnemen.

U kunt het ervaren team van onze 24-uurs service op elk gewenst moment bereiken - ook tijdens het weekend en feestdagen. Wij adviseren u gratis en stellen graag een vrijblijvende offerte op voor uw ziekenvervoer door de lucht. Neem contact met ons op:

Terug