Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Transporteerbaarheid van de patiënt

Krijg hulp »

Transporteerbaarheid van de patiënt

Bij de planning van een repatriëring in een ambulancevliegtuig, lijnvliegtuig, helikopter of ambulance speelt de vraag naar de vervoerbaarheid van de patiënt een belangrijke rol. Veel patiënten en hun familieleden weten niet, wie deze vraag het beste kan beantwoorden en vertrouwen daarom op de mening van de artsen in het behandelende ziekenhuis.

Met name in het buitenland verloopt de communicatie tussen gezinsleden van de patiënt en de verantwoordelijke arts niet altijd even soepel. Met name bij de beoordeling van de transporteerbaarheid van intensive-care patiënten lopen de mening vaak sterk uiteen. De behandelende artsen voelen zich vaak niet alleen verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt, maar ook voor de repatriëring na ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis.

Twijfels over de transporteerbaarheid

In de volgende gevallen komt de vraag naar de vervoersgeschiktheid van de patiënt op:

  1. indien lokale artsen twijfels over de transporteerbaarheid uiten
  2. indien de familie de patiënt op eigen verzoek wil laten overplaatsen
  3. indien het transport door de verzekeraar georganiseerd resp. geweigerd wordt

In het eerste geval wil de familie de patiënt graag laten repatriëren, maar wordt de transporteerbaarheid door de behandelende artsen in twijfel getrokken. In het tweede geval moet op verzoek van de familie worden onderzocht of een patiëntentransport haalbaar is. In het derde geval moet aan de verzekeraar het bewijs worden geleverd, dat een patiëntentransport vanuit het buitenland medisch noodzakelijk resp. zinvol is.

Transportfähigkeit des Patienten

Wie beslist over de transporteerbaarheid?

In alle gevallen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Onze vluchtartsen hebben een jarenlange ervaring op het gebied van internationale repatriëringen en kunnen de daadwerkelijke transporteerbaarheid van de patiënt het beste beoordelen. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de arts die het patiëntentransport uitvoert, want hij is eindverantwoordelijk voor het welzijn van de patiënt. Dankzij zijn ervaring kunt u vertrouwen op zijn beoordeling, ook als deze afwijkt van de inschatting van de behandelende arts. Als uw familielid door de behandelende arts als niet-transporteerbaar wordt beoordeeld, adviseren wij u een second opinion.

Over het algemeen wordt voorafgaand aan de ambulancevlucht uitvoerig overleg gepleegd met de familieleden om hen te informeren over mogelijke risico's. Als er transportrisico's bestaan, neemt de familie samen met de artsen een besluit. Indien het verblijf in het buitenland naar verwachting hogere risico’s met zich meebrengt, wordt de repatriëring in veel gevallen ook bij bekende transportrisico's uitgevoerd. De ingezette ambulancevliegtuigen zijn uitgerust met een intensive-care uitrusting, zodat ook transporten van intensive-care patiënten snel en veilig uitgevoerd kunnen worden.

Contactopname voor uw repatriëring uit het buitenland

Neem op elk gewenst moment contact op met onze 24-uurs service en beschrijf uw geval. Onze medische dienst maakt gratis een inschatting van de vervoerbaarheid van de patiënt. Op verzoek stellen wij een vrijblijvende offerte voor uw repatriëring voor u op. U bereikt ons:

Terug