Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Repatriëring vanuit het buitenland: zinvol of noodzakelijk?

Krijg hulp »

Repatriëring vanuit het buitenland: zinvol of noodzakelijk?

Leestijd: 1 minuut

Auslandsrückholungen: Sinnvoll oder notwendig?

Bij de bepaling of de kosten door de verantwoordelijke verzekeraar worden vergoed, worden patiënten en hun naasten vaak voorafgaand aan de repatriëring geconfronteerd met de vraag, of de repatriëring medisch zinvol of noodzakelijk is. Dit is een zeer belangrijk verschil, niet alleen vanuit medisch oogpunt. Het antwoord op bovenstaande vraag is essentieel voor de daadwerkelijke uitvoering van de repatriëring resp. voor de vergoeding van de kosten door de verzekeraar. Het besluit om de kosten al dan niet te vergoeden is meestal gebaseerd op de exacte formuleringen in de gesloten overeenkomsten.

Pas op bij het ondertekenen van een overeenkomst: zinvol versus noodzakelijk

Een belangrijk formulering in de overeenkomst is bijvoorbeeld, of de repatriëring uitsluitend in medisch noodzakelijke gevallen wordt uitgevoerd resp. door de verzekeraar wordt vergoed of dat de verzekering de kosten ook dekt bij medisch zinvolle repatriëringen.

Een repatriëring is medisch noodzakelijk als de gezondheidszorg in het land van verblijf niet overeenkomt met de medische standaard in het thuisland. In de meeste landen is dit echter niet het geval, zodat de (eerste) behandeling van talrijke ziekten en verwondingen ter plaatse mogelijk is. Dit betekent dat de meeste repatriëringen niet meer dringend nodig zijn.

Vaak kan een ziekentransport vanuit het buitenland echter nog steeds zinvol zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als een verdere behandeling of operatie in het thuisland waarschijnlijk betere resultaten oplevert. Ook de zogenaamde sociale indicatie van een repatriëring (zoals de sociale contacten, de familiare omgeving en vanzelfsprekend het ontbreken van taalbarrières in het thuisland) vormt een argument vóór het uitvoeren van de repatriëring.

Geen overname van de kosten door de verzekeraar?

Als uw verzekeraar weigert de kosten voor een repatriëring te vergoeden of als de verwerking van uw aanvraag langere tijd duurt, kunt u uw repatriëring ook als particuliere dienst laten uitvoeren. De Medische Repatriëringsdienst organiseert op elk gewenst moment uw repatriëring met een ambulancevliegtuiglijnvliegtuighelikopter of ambulance, in spoedgevallen zelfs op dezelfde of de volgende dag.

Voor ons is het irrelevant, of uw repatriëring uit het buitenland vanuit het oogpunt van de verzekeraar zinvol of noodzakelijk is. Wij staan altijd tot uw beschikking bij de professionele uitvoering van uw wens. Wij staan voor u klaar - 24 uur per dag, 7 dagen per week.

U hebt nog vragen?

Meer informatie over onze wereldwijde repatriëringen uit het buitenland vindt u in onze FAQ.

Contactopname voor uw repatriëring uit het buitenland

Wanneer u een repatriëring uit het buitenland nodig heeft, adviseren wij u graag over het contact met uw verzekering. Wij staan altijd voor u klaar, ook als een vergoeding van de kosten werd afgewezen. Neem contact op met onze 24-uurs service:

Terug