Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Medische documentatie voor repatriëring

Krijg hulp »

Medische documentatie voor repatriëring

De meeste buitenlandse repatriëringen moeten in de kortst mogelijke tijd worden georganiseerd. Ook al is de patiënt in principe geschikt bevonden voor transport, moeten voor vertrek enkele belangrijke vragen beantwoord worden. Welke uitrusting en welke medicijnen worden er voor de repatriëring benodigd? Moet de patiënt in een ambulance getransporteerd worden of is een taxi voldoende?

Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, kan een telefoongesprek tussen artsen nuttig zijn. Nog nuttiger is meestal een schriftelijk medisch document, dat snel informatie biedt over de actuele gezondheidstoestand van de patiënt en dat in de meeste gevallen sowieso al opgesteld werd. Elk ziekenhuis houdt immers van iedere patiënt een dossier bij, ook al is de daar verleende zorg ontoereikend.

Medizinische Dokumentation vor Rücktransporten

Welke documenten komen in aanmerking?

Documenten zoals medische rapporten, medische dossiers, doktersbrieven e.d. vereenvoudigen de planning van een repatriëring, maar zijn niet absoluut noodzakelijk. Indien dergelijke documenten niet beschikbaar zijn, voorzien wij u graag van de passende formulieren, die door de behandelende arts kunnen worden ingevuld.

Vaak bevatten de documenten van het ziekenhuis een verklaring over de transporteerbaarheid van de patiënt. Omdat onze vliegartsen sowieso een eigen mening vormen, hoeven de rapporten geen informatie over de transporteerbaarheid te bevatten. Overigens: onze internationale afdelingen kunnen in de meeste gevallen de documenten rechtstreeks lezen, zodat u geen vertalingen hoeft te laten maken.

In het geval van lichte verwondingen of eenvoudige diagnoses is de informatie die door familieleden wordt verstrekt meestal al voldoende voor de voorbereiding van de repatriëring. Om geen kostbare tijd te verspillen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit geldt ook als er nog geen medisch rapport beschikbaar is. Wij kunnen rechtstreeks met de artsen van het ziekenhuis overleggen en zo tijd besparen en het proces inkorten.

Informatie over de transporteerbaarheid

Veel lokale artsen, met name in zuidelijke landen, voelen zich niet alleen voor de behandeling van de patiënt verantwoordelijk. Ze zijn van mening dat ze ook voor het volledige verloop van het ziekentransport na ontslag uit het ziekenhuis de verantwoordelijkheid dragen. Om deze verantwoordelijkheid niet op zich te hoeven nemen, geven zij in hun rapporten vaak aan dat patiënten niet getransporteerd kunnen worden.

De voorzichtigheid van de artsen ter plaatse is echter overbodig. De verantwoordelijkheid bij een repatriëring ligt uitsluitend in de handen van de begeleidende medici. Deze zijn speciaal opgeleid en kunnen daarom de transporteerbaarheid van een patiënt het beste beoordelen. De lokale artsen beschikken daarentegen vaak niet over de kennis over de mogelijkheden van medische zorg tijdens de vlucht.

Mocht u of uw gezinslid door het personeel van het ziekenhuis als ongeschikt voor het transport worden geclassificeerd, dan adviseren wij u om contact met ons team op te nemen. Samen met u vinden we de optimale oplossing. Uw medische rapport kan op verzoek gratis door onze vliegartsen geëvalueerd en op transporteerbaarheid worden beoordeeld.

Overigens: in veel gevallen wijkt de beoordeling van onze vluchtartsen af van de mening van de lokale artsen. In dergelijke situaties vindt er een overleg tussen de artsen plaats, waarbij de vluchtartsen en de artsen van het behandelende ziekenhuis onduidelijkheden kunnen ophelderen. Hierna kan er gestart worden met de planning van de repatriëring.

Contactopname voor uw repatriëring uit het buitenland

Onze 24-uurs service ondersteunt u bij alle vragen over medische documentatie en de transporteerbaarheid van de patiënt. Op verzoek stellen wij gratis een vrijblijvende offerte voor een repatriëring voor u op. Neem contact met ons op:

Terug