Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Hartaanval op vakantie: repatriëring naar huis

Krijg hulp »

Hartaanval op vakantie: repatriëring naar huis

Leestijd: 4 minuten

Eigenlijk zou een vakantie het hart blij moeten maken: men doet nieuwe ervaringen op, kan naar hartenlust ontspannen of vrijetijdsactiviteiten uitoefenen. Helaas kan een vakantie ook een belasting voor het hart betekenen - vooral als het al verzwakt is. Daarom komt op vakantie een hartaanval vaker voor dan buiten de vakanties.

Herzinfarkt: Patient mit Sanitätern

Nadat de acute zorg in het vakantieoord is uitgevoerd, willen veel hartpatiënten thuis verder behandeld worden. Dit geldt vooral als de patiënt zich in het buitenland bevindt en daar geconfronteerd wordt met een lagere medische standaard. Daarom is het in veel gevallen raadzaam om de behandeling thuis te vervolgen.

Waarom komen hartaanvallen zo vaak voor op vakantie?

Als je toch al een stressvolle baan hebt, zet je in de laatste dagen voor het begin van je reis alles op alles om alle belangrijke projecten af te ronden. Het hart wordt zwaar belast door stress en is daarom kwetsbaar - ook tijdens de eerste dagen van de vakantie, wanneer de stress langzaam van de reizigers afvalt.

Andere reizigers overschatten zichzelf tijdens hun vakantie: Een vermoeiende reis of inspannende vrijetijdsbesteding zonder rekening te houden met de gezondheid kan het hart tot het uiterste belasten - of zelfs overbelasten. En last but not least is er vaak een duidelijk verschil tussen de klimatologische omstandigheden op de vakantiebestemming en het klimaat thuis. Of het nu gaat om zon en warmte op het strand of koude en ijle lucht op een bergtop: voor het hart kan een dergelijke verandering een zware belasting vormen.

Repatriëring na een hartaanval

Een hartaanval moet onmiddellijk worden behandeld. Daarom moet u, als er een hartaanval wordt vermoedt, onmiddellijk de noodarts waarschuwen, ook als u op vakantie bent. De acute behandeling van een hartaanval moet in dit geval zo snel mogelijk in het vakantieland worden uitgevoerd. De patiënt moet vervolgens een paar dagen in het ziekenhuis blijven en stap voor stap gemobiliseerd worden. Hierop volgt een revalidatiebehandeling van enkele weken om de patiënt weer voor te bereiden op het normale leven van alledag.

Veel patiënten geven er de voorkeur aan om deze vervolgbehandeling in het thuisland uit te voeren: de communicatie met het personeel van het ziekenhuis en de revalidatiekliniek is veel gemakkelijker in de moedertaal. Bovendien kunnen familieleden de patiënt beter ondersteunen en erbij helpen om weer terug in het leven te vinden. De uitstekende medische zorg, die de patiënt in het thuisland staat de wachten, weegt voor veel hartpatiënten nog zwaarder. Een vergelijkbare kwaliteit kan in populaire vakantielanden vaak niet worden gegarandeerd. Veel personen wensen dan ook zo snel mogelijk terug te keren.

Het juiste vervoersmiddel voor de terugreis

Na een hartaanval moet de patiënt snel en voorzichtig getransporteerd worden. Hierdoor zijn enkele conventionele transportmiddelen voor repatriëringen na een hartaanval uitgesloten: een transport in een lijnvliegtuig vergt een planningstijd van meerdere dagen en duurt dus te lang. Een patiëntentransport in een ambulance is voor de patiënt vanwege de lange transporttijd stressvol en daarom niet aan te bevelen. Alleen in een ambulancevliegtuig of in een helikopter kunnen hartpatiënten veilig naar huis worden gebracht.

Repatriëring in een ambulancevliegtuig

Meestal wordt een ambulancevliegtuig ingezet om hartpatiënten veilig thuis te brengen. Een ambulancevliegtuig kan wereldwijd snel ter beschikking worden gesteld - meestal nog op dezelfde of op de volgende dag. Omdat ambulancevliegtuigen ook op de kortere landingsbanen van regionale luchthavens kunnen landen, kunnen de vertrek- en bestemmingsluchthavens optimaal worden afgestemd op de behoeften van de patiënt. Hierdoor blijft het benodigde vervoer over de weg van het ziekenhuis naar de luchthaven, zowel in het land van verblijf als thuis, kort en wordt de patiënt niet onnodig belast. Het bereik en de snelheid van een ambulancejet maken het mogelijk om de patiënt zelfs over lange afstanden te transporteren.

Tijdens de vlucht wordt de patiënt uitgebreid verzorgd door een ervaren vliegarts. De arts beschikt over medische apparatuur, die met de uitrusting van een moderne intensive-care unit kan worden vergeleken. Zo is er bijvoorbeeld een multi-parameter intensive-care transportmonitor, een 12-kanaals multifunctionele ECG, een bifasische defibrillator en een externe pacemaker aan boord. Ook noodmedicatie zoals adrenaline, bloedverdunners of bètablokkers is in voldoende hoeveelheden aanwezig.

Repatriëring per helikopter

Voor korte afstanden kan het zinvol zijn om de patiënt per helikopter te vervoeren. In tegenstelling tot een ambulancevliegtuig kan een helikopter meestal rechtstreeks van ziekenhuis naar ziekenhuis vliegen, waardoor het transport over de weg komt te vervallen. Aan de andere kant heeft een ambulancehelikopter duidelijke nadelen wat de afstand en snelheid betreft, zodat hij niet geschikt is voor langere afstanden. Een helikopter wordt vooral gebruikt voor korte binnenlandse vluchten of voor de transfer van patiënten in het grensgebied tussen twee landen.

Ook hier zorgt een gespecialiseerde arts gedurende de hele vlucht voor de patiënt - ondersteund door een moderne intensive-care apparatuur. Zo wordt de medische veiligheid van de hartpatiënt ook in de helikopter te allen tijde gewaarborgd.

Dekt de verzekeraar de kosten?

Wie na een hartaanval in het buitenland met medische begeleiding naar huis wil worden gebracht, moet contact opnemen met zijn internationale reisverzekering. Deze beslist per geval of de kosten vergoed worden. Als de patiënt geen reisverzekering heeft afgesloten, moet hij de kosten zelf dragen.

De verzekeraar onderzoekt bij elk geval welke medische zorg in het land van verblijf zou worden verstrekt. Als er daar geen adequate zorg mogelijk is, wordt de repatriëring vanuit het buitenland als medisch noodzakelijk geclassificeerd en worden de kosten vergoed. Als daarentegen lokale zorg mogelijk is en een behandeling thuis ‘slechts’ betere resultaten belooft, wordt het geval als medisch zinvol geclassificeerd. In dit geval vergoeden slechts enkele verzekeraars de kosten, terwijl vele andere weigeren om deze te dekken. Als de verzekeraar tot de conclusie komt dat de zaak medisch gezien noch noodzakelijk, noch medisch zinvol is, kan de patiënt ervan uitgaan dat de kosten niet vergoed worden.

Wat kost een repatriëring na een hartaanval?

De kosten voor de repatriëring van een hartpatiënt zijn grotendeels afhankelijk van de af te leggen afstand. Enerzijds is de lengte van de route van invloed op het brandstofverbruik en de daarmee verbonden kosten. Anderzijds speelt de af te leggen afstand ook een doorslaggevende rol bij het in te zetten vervoersmiddel.

Een overige belangrijke kostenfactor is het gewenste aantal begeleiders. Een familielid kan meestal zonder extra kosten meereizen. Als er meer personen meevliegen, kan het zijn dat er een groter vliegtuig of een grotere helikopter moet worden ingezet. Dit veroorzaakt ook hogere kosten. Wij berekenen de kosten voor elk geval individueel en delen u op verzoek graag een vrijblijvende richtprijs mee.

Repatriëring met de Medische Repatriëringsdienst

Wij zijn uw betrouwbare aanbieder van repatriëringen en kunnen patiënten na een hartaanval snel en veilig terug naar huis brengen. Onze ambulancevliegtuigen en helikopters zijn over de hele wereld gestationeerd en kunnen daarom ook bij u in de buurt snel startklaar gemaakt worden. Ons internationale team overwint alle taalbarrières voor u en organiseert de repatriëring binnen de kortst mogelijke tijd.

Op verzoek bieden wij u onze beproefde bed-tot-bed service aan: We halen de patiënt op van het ziekenhuis met een ambulance en brengen hem medisch veilig naar de luchthaven, waar het ambulancevliegtuig al voor hem klaar staat. Ook op de eindbestemming van de ambulancevlucht staat er een ambulance klaar en transporteert de patiënt veilig naar het ziekenhuis of de revalidatiekliniek die de patiënt opneemt.

Nu contact opnemen voor uw repatriëring uit het buitenland

Als u na een hartaanval op vakantie snel naar uw thuisland wilt terugkeren, zijn wij er voor u. Onze 24-uurs service staat altijd voor u klaar en adviseert u gratis over de mogelijkheden. Neem contact met ons op:

Terug