Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Ambulancevlucht voor zorgbehoevende personen

Krijg hulp »

Ambulancevlucht voor zorgbehoevende personen

Leestijd: 3 minuten

Met name op oudere leeftijd, maar ook na een ernstige ziekte kunnen mensen hun dagelijks leven niet meer alleen leiden. Ze zijn dan aangewezen op hulp. Afhankelijk van de mate van beperking van de zelfstandigheid wordt er hulp op verschillende vlakken benodigd. Sommige personen hebben slechts geringe ondersteuning nodig, zoals bij het huishouden. Anderen hebben daarentegen 24 uur per dag zorg nodig.

Iemand is zorgbehoevend, wanneer degene langdurig afhankelijk is van de hulp van een verzorger. Als dit het geval is, kan er een zorgindicatie worden aangevraagd. Voor de vergoeding van de kosten kan er een pgb (persoonsgebonden budget) worden aangevraagd. Afhankelijk van de mate van zorg wordt er een bepaald zorgprofiel samengesteld. De zorgprofielen zijn onderverdeeld in verschillende sectoren en zijn gekoppeld aan het soort aandoening of beperking waarvoor er hulp nodig is.

In veel gevallen willen de familieleden zich over de zorgbehoevende personen ontfermen of een plek voor ze zoeken in een zorginstelling in de buurt. Om de patiënt naar huis of naar een zorginstelling te brengen, is een patiëntvriendelijk transport belangrijk. De gezondheidstoestand van de zieke mag niet extra belast worden.

Snelle en veilige patiëntentransfer van zorgbehoevenden

Voor het veilige vervoer van zorgbehoevenden zijn er over het algemene twee opties: het ambulancevliegtuig of het lijnvliegtuig met medische begeleiding. Een transport per helikopter of ambulance is niet zinvol. Afhankelijk van de route kan een rit in een ambulance zeer stressvol zijn. Onvoorspelbare verkeersopstoppingen en schade aan wegen kunnen het transport onnodig vertragen en de zorgbehoevende extra belasten.

De helikopter is vanwege het geringe bereik uitsluitend geschikt voor zeer korte afstanden. Dat een helikopter op kleine landingsplatforms kan landen, zoals bijvoorbeeld bij ziekenhuizen het geval is, speelt hier geen rol. Zorgbehoevenden worden immers over het algemeen niet naar een ziekenhuis gebracht. Beide transportmiddelen, zowel de helikopter als de ambulance, worden echter vaak ingezet om de persoon van de luchthaven naar de eindbestemming te brengen.

Patiëntentransport in een lijnvliegtuig

Het lijnvliegtuig is een goede optie voor het vervoer van een persoon die grotendeels zelfstandig is. Indien gewenst kunnen de zorgbehoevende personen liggend of zittend worden vervoerd. Bij een liggend transport zorgt een gordijn voor privacy tijdens de vlucht. Zo kan de zorgbehoevende ook in het lijnvliegtuig comfortabel en veilig reizen. De medische begeleiding staat tijdens het complete transport klaar voor de patiënt en kan in noodgevallen medische hulp bieden.

Als de familieleden hun zorgbehoevende familielid tijdens een vlucht willen vergezellen, kunnen ze natuurlijk een stoel in de buurt van de patiënt boeken.

Naast alle voordelen moet er wel rekening mee worden gehouden, dat de luchtvaartmaatschappijen gewoonlijk een voorbereidingstijd van 1-2 dagen nodig hebben. De luchtvaartmaatschappijen voeren vaak geen medisch begeleide vluchten op korte afstanden uit, omdat er dan te weinig tijd is voor de vereiste aanpassingen in het vliegtuig. Bovendien kan het vervoer met een lijnvliegtuig alleen plaatsvinden op de gebruikelijke vluchttijden, waardoor een vervoer op een zeer korte termijn onmogelijk is.

Met een ambulancevlucht daarentegen kan het transport van een zorgbehoevende ook op zeer korte termijn worden georganiseerd.

Met het ambulancevliegtuig snel en veilig reizen

Zorgbehoevenden kunnen per ambulancevliegtuig veilig vervoerd worden. Dankzij de medische uitrusting, die vergelijkbaar is met die van een intensive care unit, kan de vluchtarts ook in de lucht de patiënt de best mogelijke medische zorg bieden.

In tegenstelling tot het lijnvliegtuig kan de begeleider tijdens de vlucht direct naast de patiënt plaatsnemen. Afhankelijk van de grootte van het vliegtuig is er zelfs plek voor meerdere begeleiders in de cabine van het ambulancevliegtuig.

Lange transporten over de weg komen bij een vlucht in een ambulancevliegtuig vaak te vervallen. Dankzij de geringere grootte van het vliegtuig kunnen kleinere luchthavens voor de landing worden aangevlogen. Er kan dus direct in de buurt van het vertrekpunt of de eindbestemming gestart of geland worden. Voor de daaropvolgende korte doorreis organiseren wij graag een pendeldienst of taxi. Als er een continue medische verzorging nodig is, stellen wij graag een modern uitgeruste ambulance ter beschikking.

Kosten voor het vervoer van een zorgbehoevende persoon

Er kan geen algemene inschatting gemaakt worden van de kosten voor een ambulancevlucht [Link] voor een zorgbehoevende persoon. Omdat elk transport een individuele kwestie is, verschillen de kosten per geval. Om de prijs te kunnen berekenen, hebben onze ambulancevlucht-experts verschillende gegevens nodig. De informatie betreft bijvoorbeeld:

  • de gezondheidstoestand van de patiënt
  • de af te leggen afstand
  • het aantal begeleiders
  • de noodzaak van overige medische hulpmiddelen

Aan de hand van deze informatie kunnen wij de prijs voor het transport berekenen. Wij bespreken uw geval graag in een persoonlijk gesprek en stellen vervolgens een vrijblijvende, gratis offerte voor u op.

Wie betaalt de kosten voor het vervoer van een zorgbehoevende?

Voor alle vragen rondom de verzorging en dus ook het vervoer van een zorgbehoevende is de zorgverzekeraar verantwoordelijk. Deze is aanspreekpunt en vergoedt de kosten voor alle verzorging en verpleegkundige activiteiten. De zorgverzekeraar vergoedt vaak alleen de kosten voor eenvoudige ritten zoals met de taxi, die een bepaald maandelijks bedrag niet overstijgen.

De kosten voor een ambulancevlucht kunnen in bepaalde gevallen door de ziektekostenverzekering worden gedekt. De medische noodzaak speelt hier een belangrijke rol. Normaliter kan er op een vergoeding van de kosten worden gerekend, indien het transport medisch noodzakelijk is, d.w.z. als er ter plaatse geen adequate behandeling mogelijk is. Bij een ambulancevlucht voor een zorgbehoevende persoon is dit echter meestal niet het geval, omdat de personen vaak op eigen verzoek of op verzoek van hun familie verplaatst worden. Er is dan geen directe behandeling nodig.

Ook wanneer de zorgverzekeraar de transportkosten niet vergoedt, organiseren wij uw ambulancevlucht, ongeacht de dekking.

Uw veilige ambulancevlucht met de Medische Repatriëringsdienst

Onze ervaren medewerkers hebben veel ervaring met de organisatie van ambulancevluchten voor zorgbehoevenden. Om u zo veel mogelijk te ontlasten, kunnen wij naast het organiseren van het passende vervoermiddel ook contact opnemen met de zorginstelling. Als het een internationale ambulancevlucht betreft, draagt ons internationale team zorg voor een probleemloze communicatie.

Terug