Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Gegevensbescherming

Krijg hulp »

Gegevensbescherming

Leestijd: 9 minuten

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen en conform deze verklaring. Met deze informatie willen wij toelichten, welke gegevens wij van u voor welke doeleinden bij een bezoek aan onze website verwerken. Tot de persoonsgebonden gegevens behoort hierbij alle informatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze persoon wordt in de wet ‘betrokken persoon’ genoemd.

A: Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Vendana GmbH, Engelsstraße 6, 42283 Wuppertal (hieronder: ‘Vendana’, ‘ons’ of ‘wij’).

B: Contact gegevensbescherming

Bij vragen over de gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: datenschutz@prive.eu. Bovendien bereikt u ons bij vragen over de gegevensbescherming via het hierboven vermelde zakelijke adres.

C: Soort gegevens

Wij verwerken de volgende gegevenscategorieën:

Stamgegevens

Dit zijn gegevens die van belang zijn wanneer u met ons contact opneemt. Hiertoe behoren evt. uw naam, uw adres en andere gegevens die u ons verstrekt.

Communicatiegegevens

Dit zijn uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw mobiele nummer, voor zover u ons deze meedeelt.

Technische gegevens

Dit zijn gegevens die aan ons worden overgedragen wanneer u onze webpagina's gebruikt. Hiertoe behoren bijvoorbeeld informatie over de internetbrowser die u gebruikt, het besturingssysteem van uw computer of het tijdstip waarop u de site opvraagt. IP-adressen worden bij ons niet opgeslagen en worden alleen gebruikt door serverlogs en e-mailheaders om spam af te weren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geen schade aanrichten op uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies), ofwel permanent opgeslagen op uw eindapparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch gewist nadat u de website verlaten heeft. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze zelf wist of totdat ze automatisch gewist worden door uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. U kunt cookies in afzonderlijke gevallen toestaan of de cookies in bepaalde gevallen of algemeen afwijzen. U kunt ook activeren dat cookies automatisch gewist worden wanneer de browser wordt afgesloten. Wanneer cookies niet geaccepteerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Details hierover vindt u hieronder onder ® Doel van de verwerking van gegevens

D: Rechtsgrondslag van de verwerking

  • Art. 6 lid 1 sub 1 letter a) van de AVG voor gegevensverwerking op basis van uw toestemming.
  • Art. 6 lid 1 sub 1 letter b) van de AVG voor gegevensverwerking ten behoeve van de uitvoering van de met u gesloten contracten, alsmede, in geval van een contactopname door u, evt. ten behoeve van de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op uw verzoek worden uitgevoerd.
  • Art. 6 lid 1 sub 1 letter c) van de AVG voor gegevensverwerking die vereist is voor de vervulling van een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen, bijv. bij verplichtingen tot het bewaren van gegevens op basis van handels- en belastingrechtelijke voorschriften.
  • Art. 6 lid 1 sub 1 letter f) van de AVG voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn om onze legitieme belangen te beschermen, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die de bescherming van persoonlijke gegevens vereisen, zwaarder wegen.
  • § 26 van de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens (BDSG), die vereist is voor het besluit over het aangaan van een arbeidsverhouding of, na het aangaan van een arbeidsverhouding, voor de uitvoering of de beëindiging ervan.

E: Doel van de verwerking van gegevens

1. Aanvragen en voorbereiding contract

Als u met ons via onze website contact opneemt en ons in dit verband stam- of communicatiegegevens verstrekt (zie hierboven onder ‘Soort gegevens’), verwerken wij deze gegevens uitsluitend om uw aanvraag te beantwoorden.

Binnenkomende e-mails worden op een door ons gehuurde webserver in Duitsland opgeslagen en door een centrale e-mailbox ter beschikking gesteld aan het klantenbeheer. Alle persoonsgegevens uit de e-mail worden uitsluitend gebruikt om uw beschreven verzoek te verwerken en, indien gewenst, contact met u op te nemen voor de verwerking van uw aanvraag. Een overdracht of samenvoeging van uw gegevens met andere bronnen is niet de bedoeling en zal niet plaatsvinden zonder uw toestemming.

In het kader van de verwerking van uw verzoek worden, als er een concrete vraag wordt gesteld over de door ons aangeboden dienstverlening, uw voor de verwerking relevante gegevens uit de e-mail daarnaast in een klantendatabase opgeslagen. De medewerkers van het klantenbeheer hebben toegang tot deze database. Relevante gegevens zijn over het algemeen uw naam, uw bedrijf, minstens één contactmogelijkheid (telefoon, e-mail of fax) en uw adres van het aanvragen van een offerte.

Na de ontvangst en de verwerking van de e-mail wordt deze opgeslagen in het kader van de audit-proof e-mailarchivering.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking vormen art. 6 lid 1 sub 1 letter a) en c) van de AVG.

2. Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via een online sollicitatieformulier). In het kader hiervan verwerken wij stam- en communicatiegegevens en evt. overige gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie meedeelt, met het oog op de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Als uw sollicitatie succesvol is, verwerken wij uw gegevens verder ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

De rechtsgrond voor deze verwerkingen zijn art. 6 lid 1 sub 1 letter c) van de AVG en § 26 van de  Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens (BDSG).

3. Technische gegevens

Technische gegevens verwerken wij om onze websites foutloos aan te bieden en te exploiteren. Wij gebruiken deze gegevens bovendien om onze website te optimaliseren. Hiertoe plaatsen we evt. ook technisch noodzakelijke cookies.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub 1 letter f) van de AVG; het is ons legitiem belang om u een foutloze, functionerende en technisch geoptimaliseerde website aan te bieden.

4. Chat - Tawk.to

Als alternatief voor e-mail, contactformulier en telefoon bieden wij de chatdienst van de aanbieder tawk.to Inc. uit de Verenigde Staten (VS) aan. In het beschikbaar gestelde backend van de aanbieder kan tijdens de sessie door het klantenbeheer worden bijgehouden, welke pagina’s de bezoeker bekijkt en uit welk land hij komt. Bovendien wordt het IP-adres weergegeven en de ongevere locatie van de bezoeker wordt vermeld. Bovendien wordt de chatgeschiedenis opgeslagen.

U kunt via het gespreksvenster de chatgeschiedenis naar u toe laten sturen en deze opslaan. Mocht uit de chat een concreet verzoek blijken, dan wordt de chatgeschiedenis of een samenvatting daarvan en de ter beschikking gestelde persoonsgegevens (over het algemeen uw naam, en minimaal één contactmogelijkheid) in onze klantendatabase opgeslagen en uitsluitend gebruikt om uw verzoek te verwerken.

Meer informatie over de gegevensbescherming is te vinden in het privacybeleid (Engels) van de aanbieder:

De rechtsgrond voor deze verwerkingen is art. 6 lid 1 punt 1 letter b) van de AVG.

5. Overige cookies

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google naar de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

De website maakt gebruik van de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers aan de site. Deze gegevens zijn afkomstig van de op interesses gebaseerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon gekoppeld worden. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals onder het punt ‘Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens door Google’ beschreven.

Google Analytics Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google Ads en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing opgestelde reclame-doelgroeppen aan de cross-device functies van Google Ads en Google DoubleClick te koppelen. Op deze manier kunnen op de interesses gerichte, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw vroegere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (zoals mobiele telefoon) aan u werden aangepast, ook op andere eindapparatuur (zoals een tablet of pc) worden weergegeven.

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Zo kunnen op elk eindapparaat, waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclames worden geplaatst.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics google-geauthenticeerde gebruiker-ID’s die tijdelijk aan onze Google-Analytics-gegevens worden gekoppeld, om doelgroepen voor cross-device advertising te definieren en aan te maken.

U kunt bezwaar maken tegen cross-devise remarketing/targeting, door gepersonaliseerde reclame te deactiveren; volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google Ads en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google Ads maken we gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor conversietracking op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig. Ze dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Google Ads-klanten gevolgd worden. De informatie die met behulp van een conversie-cookie wordt vergaard, dient ertoe om conversie-statistieken voor Google Ads-klanten aan te maken. Deze klanten hebben voor conversie-tracking gekozen. De klanten ervaren het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina werd doorgestuurd die over een conversietracking-tag beschikt. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers geïdentificeerd kunnen worden. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u tegen het gebruik bezwaar maken door de Google conversietracking-cookie in uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen simpelweg te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietracking-statistieken.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Google

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

YouTube

Deze website sluit video’s van de website YouTube in. Exploitant van de website is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is betrokken, wordt er een verbinding naar de servers van YouTube gemaakt. Hierbij wordt de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken aan te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze wist.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers vindt u in de privacyverklaring van Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerkingen door Google is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub 1 letter a) van de AVG.

F: Categorieën van ontvangers van uw gegevens

Wat betreft het verzamelen van gegevens door Google Ireland Limited, kunnen deze gegevens eventueel worden overgedragen aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, een bedrijf dat conform het EU-US-Privacy Shield is gecertificeerd.

Indien u een beroep doet op de aanbieder ® tawk.to worden de verzamelde gegevens aan tawk.to Inc., 187 E Warm Sprigs Road, Suite B298, Las Vegas, Nevada 89119, USA overgedragen en daar opgeslagen. tawk.to Inc. is een gecertificeerd bedrijf conform het EU-US Privacy Shield.

Daarnaast geven wij uw persoonlijke gegevens door aan de dienstverleners waarop wij een beroep doen, bijv. voor de hosting van deze website of in het kader van de orderverwerking.

G: Overdracht naar derde landen

Voor zover gegevens worden overgedragen van Google Ireland Limited an die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, vindt de overdracht plaats naar de VS. Google LLC. is een gecertificeerd bedrijf conform het EU-US Privacy Shield.

De gegevens die wij verzamelen in verband met de dienst ® tawk.to, worden op de server van de aanbieder tawk.to Inc. in de VS opgeslagen. tawk.to Inc. is een gecertificeerd bedrijf conform het EU-US Privacy Shield.

Verder gegeven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan derde landen, dat wil zeggen naar landen buiten de Europese Unie (EU) resp. de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dit toch nodig zijn, dan vindt een overdracht naar een derde land alleen plaats met inachtneming van de verdere voorschriften van art. 44 e.v. van de AVG.

H: Duur van de opslag / criteria voor de opslagduur

Wij slaan uw persoonlijke gegevens zo lang op, totdat het doel waarop de verwerking gebaseerd is (zie -> Doel van de verwerking van de gegevens), is komen te vervallen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens op te slaan, worden de gegevens opgeslagen voor de duur van de wettelijke verplichting. Voor handelsdocumenten, waartoe de boekhouding en bewijsstukken (zoals facturen) behoren, bedraagt deze bewaarperiode maximaal 10 jaar (§ 257, al. 4 van het Duitse Wetboek van Koophandel). Eventueel worden uw gegevens voor de lopende werkzaamheden tijdens deze periode geblokkeerd, voor zover er geen ander doel voor de verwerking bestaat.

Gegevens van sollicitanten wissen wij na zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure indien de sollicitant niet wordt aangenomen.

De gegevens die zijn opgeslagen in verband met het beroep op de dienst ® tawk.to bij tawk.to Inc. in de VS, wissen wij uiterlijk een week na het verzamelen ervan.

I: Rechten van de betrokkenen

Rechten conform art. 15-18, 20 van de AVG

U heeft het recht om in regelmatige tussenpozen informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen (art. 15 van de AVG). Op verzoek verstrekken wij u een kopie van de gegevens, waarop de verwerking betrekking heeft.

Bovendien bent u gerechtigd, om te verlangen dat wij verkeerd opgeslagen gegevens corrigeren (art. 16 van de AVG).

U heeft daarnaast het recht om van ons te verlangen dat wij uw persoonlijke gegevens wissen (art. 17 van de AVG). Wij zijn verplicht om de gegevens te wissen indien uw persoonlijke gegevens voor die doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins werden verwerkt, niet meer vereist zijn, indien u een eenmaal gegeven toestemming hebt herroepen of indien de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (art. 18 van de AVG). Dit houdt in dat u de juistheid van uw persoonlijke gegevens in twijfel trekt en wij uw bezwaar moeten verifiëren. In dit geval mogen uw persoonlijke gegevens door ons, met uitzondering van de opslag, niet verwerkt worden totdat is opgehelderd of de gegevens juist zijn of niet.

U bent gerechtigd dat wij de gegevens, die u ons op basis van uw toestemming of op basis van een met u bestaande contractuele relatie ter beschikking heeft gesteld, in een machinaal leesbaar formaat aan u ter beschikking stellen of - op uw wens - aan derden overdragen (recht op de overdracht van gegevens, art. 20 van de AVG).

Geen contractuele of wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken / gevolgen van het niet-verstrekken

U bent contractueel of wettelijk niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen. Houdt u er echter rekening mee, dat u met ons evt. geen contracten kunt afsluiten, wanneer wij de gegevens die wij voor de genoemde doeleinden nodig hebben (zie --> Doel van de verwerking van gegevens) niet mogen verwerken.

Te allen tijde recht van bezwaar conform art. 21 van de AVG

Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons is gebaseerd op de uitvoering van een taak van algemeen belang, of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag (art. 6 al. 1 lid 1 letter e) van de AVG) of indien de verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen van onze kant, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen de verwerking vervolgens beëindigen, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen om de verwerking van de gegevens te beëindigen.

U kunt te allen tijde zonder beperkingen bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden.

Te allen tijde recht op bezwaar bij toestemming

Indien de gegevensverwerking door ons is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming blijft door de herroeping onaangetast.

Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om aan het volgende adres een klacht in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende instantie:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf 

---

Versie: april 2020