Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk

Krijg hulp »

Vliegen met het coronavirus? Uitsluitend per ambulancevliegtuig

Leestijd: 4 minuten

Het coronavirus verspreidt zich wereldwijd en leidt inmiddels in vrijwel elk land tot speciale voorzorgsmaatregelen. Het reisverkeer is nu ook voor niet-besmette personen beperkt. Patiënten met het coronavirus en personen van wie het vermoeden bestaat dat ze zijn besmet mogen echter sowieso geen geplande lijnvlucht nemen, zelfs wanneer deze vlucht nog niet geannuleerd werd. Het risico op besmetting is voor medereizigers te groot, zodat de luchtvaartmaatschappijen weigeren ze te vervoeren - ook al hebben ze al tickets geboekt.

Mann mit Atemmaske am Flughafen

Dit levert in het bijzonder problemen op bij mensen waarbij de infectie of het vermoeden van een besmetting tijdens de reis in het buitenland opgetreden is. Plotseling is men geïsoleerd van de medemens en kan eventueel nauwelijks communiceren. Bovendien kan de patiënt te maken krijgen met een gezondheidszorgsysteem dat niet op hetzelfde niveau werkt als in Nederland en dat door het coronavirus enorm onder druk is komen te staan. Het verlangen naar een snelle terugreis is dan begrijpelijk. Een lijnvlucht behoort echter, vanwege de hierboven genoemde redenen, niet tot de opties.

Vliegen met het coronavirus in een ambulancevliegtuig

Een ambulancevliegtuig daarentegen maakt ook het transport van corona-patiënten mogelijk: aan boord bevinden zich alleen de patiënt en een medisch team met de juiste beschermingsuitrusting, zodat er geen risico op besmetting is voor de medepassagiers. Om de bescherming van zowel de patiënt als ons medisch team te garanderen, installeren wij in onze ambulancevliegtuigen een modern isolatiesysteem. Dankzij een onderdruk binnenin het systeem kunnen er geen ziekteverwekkers in de omgeving terechtkomen. Ook de verbruikte ademlucht wordt gefilterd, zodat er geen risico op besmetting bestaat.  De patiënt ligt veilig en comfortabel in het systeem, terwijl de vluchtarts zijn patiënt via ports kan bereiken en alle medische procedures kan uitvoeren.

Daarnaast beschikt elk ambulancevliegtuig over een complete intensive-care uitrusting. Op deze manier kunnen zelfs patiënten veilig vervoerd worden bij wie het coronavirus ernstige gezondheidsproblemen heeft veroorzaakt. Voordat er echter een patiëntentransport kan plaatsvinden, controleert ons medisch team per afzonderlijk geval of de patiënt in staat is om te vliegen of niet. Het is daarom raadzaam om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om een soepel transport te kunnen uitvoeren.

Ambulancevliegtuigen kunnen binnen de kortst mogelijke tijd wereldwijd beschikbaar worden gesteld. Ze kunnen ook op kleinere regionale luchthavens landen, zodat de patiënt slechts een kort vervoer over de weg nodig heeft. Dit zorgt ervoor dat de patiënt te allen tijde profiteert van een behoedzaam en snel transport naar huis.

Vergoedt de verzekering bij het coronavirus een repatriëring?

De reguliere zorgverzekering is niet verantwoordelijk voor repatriëringen vanuit het buitenland. Alleen met een geldige reisverzekering bestaat er een kans op een overname van de kosten. De verzekeraar controleert echter in elk afzonderlijk geval of de polis in de huidige situatie van toepassing is. Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch noodzakelijke en medisch zinvolle gevallen, waardoor bij corona-patiënten de ernst van de ziekte en de exacte verblijfslocatie een doorslaggevende rol spelen.

In de media gaat men soms voorbij aan het feit dat de meeste corona-besmettingen een mild verloop van de ziekte kennen. Vaak is alleen bedrust nodig en is een ziekenhuisopname overbodig. In dergelijke gevallen zal vrijwel geen enkele reisverzekering de kosten van een repatriëring dekken, omdat er geen overige medische behandeling nodig is.

In ernstige gevallen hangt veel af van de vraag of er ter plaatse ook een passende behandeling beschikbaar is. Alleen als dit niet het geval is, is er sprake van een medisch noodzakelijke repatriëring en dekken bijna alle reisverzekeringen de kosten. Als er in het thuisland slechts betere behandelingsresultaten te verwachten zijn, betreft het een medisch zinvol geval en vergoeden slechts weinig verzekeraars de kosten. Maar zelfs als de overname van de kosten wordt geweigerd, is een succesvolle repatriëring niet uitgesloten. In dit geval moeten de kosten echter door de reiziger zelf worden vergoed.

Wat kost een ambulancevlucht met het coronavirus?

Vooral zelfbetalers zijn natuurlijk zeer geïnteresseerd in de kosten van een ambulancevlucht. Deze moeten voor elk geval afzonderlijk worden berekend. Er kunnen dan ook geen algemene uitspraken worden gedaan. We kunnen u echter wel toelichten met welke factoren we rekening houden bij onze berekening.

  • Welk traject moet er gevlogen worden? Hoe langer de vlucht, hoe hoger de kosten meestal zijn.
  • Hoe gaat het met de patiënt? Hoe ernstiger zijn ziekte, des te gecompliceerder het transport.
  • Wat is de mate van spoed? Hoe sneller het vliegtuig ter beschikking moet worden gesteld, des te waarschijnlijker is het dat er extra kosten worden gemaakt.
  • Welk type vliegtuig wordt gebruikt? Hoe groter het ingezette vliegtuig, des te duurder de vlucht.

Wij bespreken graag uw individuele situatie met u en geven u in aansluiting op ons advies een betrouwbare richtprijs.

Mogen er begeleiders meevliegen?

Bijna elk ambulancevliegtuig heeft plaats voor één begeleider. In grotere vliegtuigen kunnen zelfs meerdere familieleden meevliegen. Bij patiënten met het coronavirus raden wij echter af om begeleiders mee te nemen, omdat zij vanzelfsprekend het risico lopen om geïnfecteerd te raken. Indien één of meerdere begeleiders toch gewenst zijn, zullen wij uiteraard proberen dit te realiseren. 

Ambulance - een alternatief bij het coronavirus?

Krankenwagen Innenraum

Een ambulance is zelden een echt alternatief voor patiënten met het coronavirus. Langeafstandsreizen zijn in principe te belastend voor de patiënt en zouden daarom vanuit medisch oogpunt onverantwoordelijk zijn. Bij patiënten met coronavirus is dit niet het enige probleem: ze moeten worden geïsoleerd van niet-besmette personen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld tijdens een rustpauze de ambulance niet verlaten. Zelfs een bezoekje aan het toilet of het nuttigen van een maaltijd is niet mogelijk. Een ambulance voor corona-patiënten is daarom alleen geschikt voor een transport over korte afstanden.

De Medische Repatriëringsdienst: uw expert voor repatriëringen

U kunt altijd rekenen op onze vakinhoudelijke competenties en onze uitmuntende service. Wij organiseren een repatriëring voor u binnen de kortst mogelijke tijd - ongeacht waar ter wereld u zich bevindt. Zelfs in complexere gevallen, zoals bij het vervoer van een met het coronavirus besmette patiënt, zorgen we voor een veilig patiëntentransport.

Ook bij de communicatie met officiële instanties en het ziekenhuispersoneel in het land van verblijf ontlasten wij u zo veel mogelijk. Ons internationale, meertalige team kan taalbarrières overwinnen. Indien nodig kunnen we overleg tussen de artsen in vele talen laten plaatsvinden. Dankzij onze goede contacten met alle betrokken instanties kunnen wij ook voor u de bureaucratische hindernissen overwinnen en u op deze manier zo veel mogelijk ontlasten in een moeilijke tijd.

U hebt nog vragen?

Als u nog vragen heeft over de organisatie en de procedure van ambulancevluchten en repatriëring, raden wij u aan een kijkje te nemen in onze FAQ

Nu contact opnemen voor uw repatriëring uit het buitenland

Voor uw ambulancevlucht met het coronavirus zijn wij uw betrouwbare partner.
Onze 24-uurs service staat altijd voor u klaar en adviseert u graag. Neem contact met ons op:

Terug